Zahtjev za pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Grada Kaštela uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).”
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu”.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici Grada Kaštela (popunjavanjem propisanih obrazaca) pisanim putem na adresu:

Vatrogasna zajednica Grada Kaštela, Putaljski put 58, 21212 Kaštel Sućurac
putem elektroničke pošte: vzgkastela@gmail.com
telefonom na broj 021/224990

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama_20.07.2015
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) za 2023. godinu.
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) za 2023. godinu – csv