Sukladno člancima 67. – 73. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novina br. 120/16 i 114/22), Vatrogasna zajednica grada Kaštela, sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novina br. 120/16 i 114/22), Vatrogasna zajednica grada Kaštela, objavljuje Registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
Sve objave Vatrogasne zajednice grada Kaštela, objavljuje na sljedećoj poveznici: https://eojn.hr